Skip to main content

Estudia i investiga la constitució física de la Terra i els fenòmens físics, sísmics, elèctrics i magnètics que s'hi produeixen i l'origen i l'activitat dels volcans; mesura el valor del camp magnètic terrestre, i estudia les propietats físiques dels mars, el flux de les marees i dels corrents marins, les mesures de protecció de sòls davant de possibles inundacions, etc.

Es pot especialitzar en una branca determinada de la geofísica i pot ser designat d'acord amb la seva especialització.

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

Correspondence with CCO-94 (ca)
Code Description Partitions
2014 Geòlegs i geofísics 3