Skip to main content

Estudia i investiga l'aspecte històric de la formació de la Terra, les diverses edats geològiques, la formació dels continents, les restes fòssils de plantes i animals, les classes i la composició de roques i estrats, la forma de la superfície de la Terra i la naturalesa i els efectes de les forces que la modifiquen, com ara l'erosió, la sedimentació, etc.; aplica els seus coneixements teòrics i els resultats de les recerques per localitzar els jaciments de minerals, gas o petroli i l'existència d'aigües subterrànies i determinar les possibilitats d'explotació d'aquests jaciments.

Es pot especialitzar en una branca determinada de la geologia i pot ser designat d'acord amb la seva especialització.

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

Correspondence with CCO-94 (ca)
Code Description Partitions
2014 Geòlegs i geofísics 3