Skip to main content

02150 — Enginyer de camins, canals i ports (trànsit i serveis urbans)

    Acompleix les tasques pròpies de l'enginyer de camins, canals i ports (021.10), però és especialista en l'elaboració de projectes de construcció, conservació i reparació d'obres i serveis urbans i de capacitat i ordenació del trànsit.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.