Skip to main content

02220 — Enginyer de telecomunicacions (electrònica)

  Acompleix les tasques pròpies de l'enginyer de telecomunicació en general (022.10), però és especialista en recerques sobre electrònica; projecta instal·lacions i aparells electrònics, i en dirigeix la fabricació, la instal·lació, el funcionament i la reparació.

  Estudia les condicions que es requereixen per al funcionament de les instal·lacions de ràdio, televisió, radar i telecomunicació i els dispositius automàtics de control i comandaments.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description Partitions
  2053 Enginyers en electrònica i telecomunicacions 4