Skip to main content

02290 — Altres enginyers de telecomunicacions

  S'hi inclouen els enginyers de telecomunicació no classificats en les rúbriques anteriors d'aquest grup primari.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description Partitions
  2053 Enginyers en electrònica i telecomunicacions 4