Skip to main content

05 — Professionals de les ciències biològiques, tècnics en agronomia i silvicultura, i similars

    Les persones compreses en aquest subgrup duen a terme recerques i estudien les aplicacions pràctiques del coneixement de les ciències biològiques, agronòmiques i silvicultura en general i de les especialitats corresponents o acompleixen tasques de caràcter tècnic en aquests camps.

    Short tag proposal

    Biòlegs, agrònoms, silvicultors i similars