Skip to main content

Les persones compreses en aquest grup apliquen els seus coneixements en la prevenció, la diagnosi i el tractament de les malalties o les lesions, de qualsevol mena, del cos humà. Fan exàmens mèdics, diagnosis i determinen tractaments per a guarir o alleujar les diverses malalties; practiquen intervencions quirúrgiques sobre el cos humà amb aquest objecte, efectuen estudis i preparen normes d'higiene per a la conservació de la salut pública i acompleixen tota mena de tasques relacionades amb aquestes finalitats.

Els metges odontòlegs es classifiquen en el grup primari 063 i els dietistes i els bromatòlegs en el 068. L'anatomista, el fisiòleg, el bacteriòleg i el patòleg són classificats en el grup primari 052.