Skip to main content

079 — Ajudants tècnics sanitaris i auxiliars de medicina, veterinària i farmàcia ncaa1

    Les persones compreses en aquest grup primari ajuden el personal d'infermeria, els metges o els odontòlegs en consultoris, clíniques, hospitals o altres establimets on es presti assistència mèdica o cures d'higiene dental; així mateix, hi figuren els que acompleixen tasques d'ajut a un farmacèutic o a un veterinari i que no han estat classificats en cap de les rúbriques d'aquest subgrup.