Skip to main content

134 — Professors d'educació preescolar

    Les persones compreses en aquest grup primari organitzen les activitats educatives individuals i col·lectives dels nens en edat preescolar en una escola de pàrvuls, un jardí d'infants o una institució anàloga amb vista a ajudar-los a desenvolupar-se físicament, mentalment i socialment.

    Correspondence with CCO-94 (ca)
    Code Description Partitions
    281 Professors d'ensenyament primari i infantil 2