Skip to main content

15230 — Secretari de redacció

  Ajuda a revisar i preparar el material que s'ha de publicar en un diari, una revista o una publicació tècnica, comercial o d'altra mena: comprova amb altres fonts autoritzades els fets i les dades que contenen els articles i els refà en alguns casos pel que fa a la redacció amb vista a millorar-ne la qualitat i l'estil, i els adapta a les limitacions de l'espai; llegeix els textos que s'envien espontàniament, i selecciona els que mereixen l'examen del redactor en cap, i s'ocupa de la correspondència que pertoca els assumptes de la publicació.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description Partitions
  2511 Escriptors, periodistes i similars 13