Skip to main content

17430 — Productor cinematogràfic

    Planeja, organitza i coordina la producció de pel·lícules. Acompleix tasques similars a les que duu a terme l'empresari teatral (174.20); dóna instruccions als guionistes per a l'adaptació d'obres i indica les modificacions que cal fer en els guions, i també revisa les escenes rodades i aprova l'edició final de la pel·lícula.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.