Skip to main content

17920 — Locutor de ràdio i televisió

  Efectua en imatge i fora d'imatge feines de lectura de textos, butlletins de notícies i altres informacions.

  Pot realitzar amb plena iniciativa una locució improvisada en espais radiofònics, reportatges i transmissions, tant dins com fora dels estudis, i actuacions anàlogues amb personatges i sobre actes destacats de la vida nacional i internacional, sense possibilitat normal d'assaig o repetició; fa comentaris sense lectura, conformes a les imatges i seqüències conegudes , i s'encarrega de la coordinació de programes de tipus competitiu entre actuants dirigint-ne i controlant-ne l'actuació.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description Partitions
  3542 Locutors de ràdio, televisió i altres presentadors 2