Skip to main content

17990 — Altres professionals d'espectacles artístics

    S'hi inclouen els artistes d'espectacles no inclosos en les rúbriques anteriors d'aquest grup primari, com ara els que diverteixen el públic imitant el cant dels ocells o les veus dels animals; els que fan sessions d'hipnotisme; els que presenten espectacles de titelles i els que actuen com a ventrílocs.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.