Skip to main content

19190 — Altres bibliotecaris, arxivers i conservadors de museus

  S'hi inclouen els bibliotecaris, els arxivers i els conservadors de museus no classificats en les rúbriques anteriors d'aquest grup primari, com ara els que s'especialitzen en l'adquisició, la valoració, la classificació, la compilació i la catalogació de documents sobre determinats assumptes d'interès per a l'Administració i altres organitzacions.

  Els auxiliars de biblioteques, arxius i museus es classifiquen en el grup primari 395.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description Partitions
  2921 Ajudants d'arxiu i museu 1
  2922 Ajudants de biblioteca i similars 1