Skip to main content

19920 — Agent de patents i marques

    Assessora sobre patents i marques i ajuda a preparar les sol·licituds de registre corresponents. Examina els dissenys, les especificacions i les mostres dels productes per conèixer els principis fonamentals en què es basen, i estudia els drets de les patents atorgades a productes similars o afins.

    Pot formalitzar el text de sol·licitud de drets d'acord amb les prescripcions legals.

    Les persones que s'encarreguen únicament d'aspectes tècnics amb relació a les patents es classifiquen en el lloc corresponent a cada especialitat tècnica.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.