Skip to main content

21250 — Director administratiu

  Exerceix les funcions pròpies dels directors de departament respecte a l'administració interna d'una empresa, institució o organització similar.

  Determina les necessitats de l'organització pel que fa a registres, arxius, informació, comunicació i altres serveis comuns; estableix els procediments que cal seguir per a assegurar el bon funcionament dels serveis d'informació i comunicació entre els diferents departaments, i promou estudis d'organització i mètodes, incloent-hi l'organització d'equips de procés de dades; té cura de l'observança i el compliment de les obligacions legals de l'organització, i prepara memòries i informes pel que fa al cas.

  Pot assumir funcions de secretari en les reunions de la comissió directiva o del consell d'administració.

  Els caps d'oficines administratives que s'encarreguen principalment de la vigilància directa del personal d'oficina es classifiquen en el grup primari 311.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description Partitions
  1131 Directors de departaments d'administració i finances 3