Skip to main content

32210 — Operador de màquina perforadora de fitxes o cintes (perforista i perforista verificador)

  Maneja una màquina perforadora, numèrica o alfanumèrica, perforant en targetes o cintes o enregistrant impressions magnètiques. Segueix les fases específiques de perforació que han estat codificades i prescrites amb detall dins el procés de les dades i que requereixen un grau baix o nul de selecció, codificació o interpretació de la informació, i verifica l'exactitud de les dades enregistrades en les perforacions utilitzant màquines verificadores que rebutgen les targetes o les cintes que no han estat perforades correctament.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description Partitions
  4220 Enregistradors de dades 4