Skip to main content

331 — Empleats de comptabilitat, de caixa i taquillers

    Les persones compreses en aquest grup primari, d'acord amb les normes i les instruccions que reben, duen els registres i altres documents que reflecteixen les transaccions comercials o financeres d'una empresa, en manegen els fons o els dels seus clients, efectuen pagaments o cobraments en metàl·lic o en altres efectes en bancs, empreses i oficines diverses i atenen el cobrament en establiments de venda al detall, en espectacles públics o en llocs semblants.