Skip to main content

34230 — Operador de màquines classificadores i tabuladores de fitxes

  Maneja màquines per al tractament de fitxes perforades, com ara les classificadores, les intercaladores, les reproductores, les tabuladores i les interpretadores de fitxes, per efectuar processos que per diverses circumstàncies no necessiten ser tractats en ordinador o no s'escau de tractar-los, i prepara els quadres de control d'aquestes màquines perquè efectuïn les funcions desitjades.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description Partitions
  4220 Enregistradors de dades 4