Skip to main content

34290 — Altres operadors de màquines de tractament automàtic de la informació

    informació En aquesta rúbrica s'inclouen els que manegen altres màquines per a transferir informació de cinta de paper a cinta magnètica, d'aquestes cintes a fitxes o viceversa, d'explotació i lectura òptica de caràcters especials sobre documents, equips d'impressió ràpida combinats amb ordinadors, etc.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.