Skip to main content

354 — Caps de serveis postals i de telecomunicacions

    Les persones compreses en aquest grup primari dirigeixen, controlen i coordinen les operacions dels serveis postals i de telecomunicació, com ara ràdio, telèfons o telègrafs.