Skip to main content

394 — Recepcionistes, empleats d'informació i d'agències de viatges

    Les persones compreses en aquest grup primari concerten entrevistes, reben els clients, proporcionen informació en agències, oficines, hotels i altres establiments, organitzen viatges i fan reserves d'hotels i bitllets en els distints mitjans de transport.