Skip to main content

395 — Empleats de biblioteques i de serveis d'arxiu

    Les persones compreses en aquest grup primari porten els registres d'una biblioteca i acompleixen feines d'arxiu.

    Correspondence with CCO-94 (ca)
    Code Description Partitions
    410 Empleats de biblioteques, serveis de correus i similars 6