Skip to main content

39620 — Empleat d'estadística

    Recull i reuneix dades per formar quadres estadístics sobre la base de les informacions que hi hagi en l'empresa o l'organisme on treballa, en publicacions diverses o mitjançant qüestionaris especials. Calcula totals, mitjanes, percentatges i altres resultats d'acord amb les instruccions que rep.

    Pot fer servir màquines de calcular i preparar informacions sobre les fonts utilitzades i característiques de les dades que permetin o facilitin la interpretació de resultats.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.