Skip to main content

39710 — Entrevistador o agent d'enquestes i censos

    Efectua, d'acord amb les instruccions que ha rebut, entrevistes a cases, establiments i altres llocs a fi d'obtenir la informació que requereixen les enquestes i els censos mitjançant qüestionaris preparats per a aquesta finalitat; ajuda l'enquestat a interpretar correctament els qüestionaris i, un cop formalitzats, comprova si hi falta cap dada o si hi ha contestacions defectuoses per mirar de resoldre-les.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.