Skip to main content

520 — Encarregats de personal de serveis domèstics d'establiments, cases particulars i similars

    Les persones compreses en aquest grup primari organitzen i dirigeixen la feina del personal de serveis domèstics i presten serveis anàlegs en hotels , clubs, hospitals, vaixells, serveis d'aprovisionament («caterings») i establiments similars, i també en domicilis particulars. Duen a terme la compra, l'emmagatzematge i la distribució de queviures; preparen els torns i els horaris del personal que tenen sota les seves ordres; supervisen les activitats del personal encarregat de servir menjars i begudes en cases particulars i les relacionades amb la neteja i la conservació del material utilitzat pel servei, i acompleixen altres funcions afins d'organització i vigilància.