Skip to main content

53170 — Auxiliar de cuina (rentaplats o marmitó)

    Acompleix tasques d'ajut al cuiner, com ara rentar verdures, netejar peix i tractar en cru tubercles i llegums. S'encarrega de netejar plaques, estris i altres paraments, i contribueix, a més, a la neteja general de la cuina i a l'ordre correcte del parament que li ha estat encomanat, i fa tots els serveis que li siguin encomanats, específicament, la vigilància de l'encesa de forns, plaques, etc.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.