Skip to main content

570 — Personal de serveis de perruqueria, tractaments de bellesa i similars

    Les persones compreses en aquest grup acompleixen les tasques següents:

    tallar, rentar, tenyir i pentinar els cabells i altres operacions de cura i arranjament dels cabells, incloent-hi l'afaitat i l'arranjament de la barba; apliquen diversos tractaments de bellesa, netegen, retallen i pinten les ungles; maquillen el rostre dels actors i altres persones que han d'aparèixer en programes de teatre o televisió o en pel·lícules cinematogràfiques; fan massatges per estilitzar i embellir la figura, i acompleixen altres tasques anàlogues.