Skip to main content

589 — Personal de serveis de protecció i seguretat ncaa

    Les persones incloses en aquest grup primari acompleixen tasques relacionades amb la protecció de persones i béns, i no s'han classificat en els grup primaris anteriors; efectuen investigacions de caràcter privat per compte d'algunes entitats o de particulars; vigilen els parcs i els jardins públics, les piscines i les platges, i atenen, també, la seguretat de les persones que hi són presents; guarden i vigilen fàbriques, magatzems i altres establiments, i acompleixen altres tasques anàlogues.