Skip to main content

60 — Directors i caps d'empreses o explotacions agràries i pesqueres

    Les persones compreses en aquest subgrup dirigeixen empreses o explotacions agrícoles, ramaderes, forestals o de la pesca per compte dels seus propietaris i vigilen i coordinen les feines d'aquestes explotacions.

    Short tag proposal

    Directors i caps empreses o explotacions agràries