Skip to main content

602 — Directors i caps d'empreses o explotacions pesqueres

    Les persones compreses en aquest grup primari dirigeixen empreses dedicades a l'explotació de la pesca per compte dels seus propietaris, i vigilen i coordinen les feines de l'empresa. Planegen, organitzen, controlen i administren tots els aspectes de l'explotació, i vigilen les feines del personal de l'explotació.