Skip to main content

61120 — Treballador per compte propi d'explotacions agrícoles (cereals i lleguminoses)

    Explota pel seu compte una finca agrícola per a la producció de cereals o lleguminoses (blat, ordi, civada, arròs, cigrons, llentilles, etc.).

    Exerceix les diverses funcions del treballador per compte propi en general (611.10), però és especialista en la producció de cereals o lleguminoses.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.