Skip to main content

61230 — Ramader de bestiar lleter

    Explota pel seu compte o en associació amb altres una finca pecuària o una granja dedicada fonamentalment a la producció de llet. Acompleix tasques similars a les que fa el ramader en general (612.20), però és especialista en la cria d'animals per a la producció de llet; dirigeix i vigila o efectua ell mateix les feines pròpies d'una granja, com ara criar i alimentar vaques lleteres, cabres o altres animals i tenir-ne cura, munyir a mà o a màquina, colar i refredar la llet i abocar-la en recipients per ser transportada als establiments de distribució o transformació.

    Pot extreure la crema, pasteuritzar la llet i vendre-la i fer mantega, formatge i altres productes lactis.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.