Skip to main content

61240 — Ramader de bestiar brau

    Explota pel seu compte o en associació amb altres una finca pecuària dedicada a la cria i la cura de bestiar brau destinat fonamentalment al toreig. Acompleix tasques similars a les del ramader en general (612.10), però és especialista en la cria i la cura del bestiar brau destinat al toreig en proves o curses de jònecs o de braus.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.