Skip to main content

62125 — Treballador agrícola (lleguminoses)

    Duu a terme les feines pròpies del conreu i la collita de les lleguminoses.

    Acompleix tasques similars a les del treballador agrícola en general (621.10), però és especialista en la sembra, el conreu i la collita de lleguminoses.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.