Skip to main content

62160 — Treballador agrícola (fruiters llevat de la vinya, l'olivera i els cítrics)

    Duu a terme les feines pròpies de la plantació i el conreu d'arbres fruiters, llevat de vinyes, oliveres i cítrics, i també les de la collita dels seus fruits. Llaura, rascla, marca les alineacions i fa els forats per determinar el marc de les plantacions; fumiga els arbres per protegir-los de les plagues i les malalties; poda els arbres i rega les plantacions, i pren part en les feines de recol·lecció.

    Pot fer empelts, amb els coneixements teòrico-pràctics adients. Pot classificar i embalar la fruita per transportar-la.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.