Skip to main content

62450 — Treballador d'explotació de bestiar porcí

    Duu a terme diverses feines pròpies de la cria i la cura del bestiar porcí.

    Acompleix tasques similars a les del treballador d'explotació ramadera en general (624.10), però és especialista en la cria del bestiar porcí.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.