Skip to main content

62790 — Altres treballadors d'hortes, planters i jardins

    S'hi inclouen els treballadors d'hortes, planters i jardins no classificats en els epígrafs anteriors d'aquest grup primari, com ara els que són especialistes en el conreu de plantes, arbres i arbusts per desenvolupar noves varietats o en el conreu de plantes utilitzades amb finalitats de recerca.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.