Skip to main content

Elabora a mà matrius, amb mescles de sorra o fang, destinades a conformar el brou o el metall en fosa, d'acord amb plànols o croquis, de les peces que cal modelar; fa armadures per a les matrius i repara les que s'han malmès.

Es pot encarregar de fargar o assecar les matrius, d'injectar-hi gasos especials per endurir-les i d'unir les parts que les componen.

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

Correspondence with CCO-94 (ca)
Code Description Partitions
7511 Emmotlladors 4