Skip to main content

76190 — Altres adobers i similars

    S'hi inclouen els assaonadors i similars no classificats en les rúbriques anteriors d'aquest grup primari, com ara els que enllustren el cuir utilitzant una màquina automàtica, els que renten les pells, els que apliquen tints o colorants a les pells amb l'ajut d'un pinzell o un coixinet i els que claven les pells sobre posts o bastidors.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.