Skip to main content

Talla la carn dels caps de bestiar en trossos de les dimensions adients per a la venda als clients o per ser tramesa a les fàbriques per al tractament i la conservació. Trosseja la carn amb l'ajut d'una serra o de ganivets especials en trossos de grandàries diferents; desossa la carn o la pica si el cas ho requereix; en talla l'excés de greix; neteja els estris, i acompleix tasques afins.

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

Correspondence with CCO-94 (ca)
Code Description Partitions
7801 Matadors i treballadors de les indústries càrnies i del peix 9