Skip to main content

77470 — Operari de la preparació, l'adobament i el farciment d'olives

    Atén el funcionament de les màquines utilitzades en la preparació, l'adobament i el farciment d'olives. Espinyola manualment les olives o en dosifica l'alimentació en la màquina d'espinyolar; adoba les olives; parteix i prepara la matèria amb què s'han de farcir, i farceix les olives prèviament espinyolades. Es pot especialitzar en una tasca determinada i pot ser designat en conseqüència.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.