Skip to main content

77510 — Operari del tractament de la llet i l'elaboració de productes lactis, en general

    Acompleix tasques relacionades amb el tractament de la llet o amb la preparació de diversos productes lactis. Pasteuritza la llet crua o altres productes lactis per eliminar-ne els bacteris nocius; n'extreu cultius mare que s'utilitzen per a la fabricació de mantega, xerigot, nata, formatge, iogurt i altres productes lactis i els conserva; maneja aparells per descremar la llet i batre la nata a fi d'obtenir-ne mantega, i talla la llet per fer-ne formatge.

    Pot fabricar gelats.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.