Skip to main content

78140 — Humectador, mullador de tabac

    Atén el funcionament d'una instal·lació d'humectació en el buit (cambra de vapor a pressió) que humiteja el tabac en els fardells com a preparació per a un tractament ulterior. Introdueix manualment els fardells de tabac en la cambra o engega l'elevador hidràulic; engega la bomba aspirant per fer-hi el buit i obre la vàlvula de pas del vapor en l'interior de la cambra, i observa els manòmetres i els quadres de control per determinar el moment en què la temperatura i la pressió han assolit el nivell necessari perquè el vapor passi a través del tabac.

    Pot humitejar les fulles de tabac mullant-les o ruixant-les amb aigua.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.