Skip to main content

Dóna forma al metall calent a la forja utilitzant un martell mecànic proveït d'estampes. Col·loca i alinea les estampes en el martell i a l'enclusa de la màquina; observa el color del metall que hi ha a dins del forn per veure si ha assolit la temperatura requerida per a la forja; fa extreure la peça de metall del forn i col·locar-la sobre l'enclusa de la màquina; l'engega i regula els cops del martell; modifica la velocitat i la potència del cop del martell segons la mena de metall que utilitzi o la naturalesa de l'objecte que es fabriqui, i amida la peça forjada per assegurar-se que respon a les especificacions exigides.

Pot forjar metalls en fred.

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

Correspondence with CCO-94 (ca)
Code Description Partitions
7521 Ferrers i forjadors 7