Skip to main content

83305 — Ajustador de màquines eines, en general

  Ajusta diverses menes de màquines de precisió per treballar metalls.

  N'examina els dissenys i les especificacions i determina les successives operacions que s'hi han de fer; mesura i assenyala els punts de referència necessaris; fixa l'eina o les eines tallants en la màquina mitjançant portabroques, mandrins i altres peces de subjecció; ajusta al banc de treball les guies, els topalls i els dispositius de control; estableix la velocitat de rotació o altres moviments de la peça que s'ha de treballar o de l'eina o les eines tallants; engega i fa funcionar la màquina per obtenir una peça de mostra, la comprova utilitzant instruments de mesura i fa les rectificacions necessàries en el reglatge de la màquina; canvia les eines, i, si cal, regula novament la màquina.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description Partitions
  7523 Ajustadors operadors de màquines eines 11