Skip to main content

83370 — Ajustador operador de rectificadora

  Ajusta i maneja una màquina automàtica proveïda d'una mola que afina i suavitza la superfície del metall amb una gran precisió. Examina els dissenys i les especificacions de la peça que s'ha de fabricar; fixa el metall a la màquina o el col·loca adientment en un banc imantat; escull la mola i la fixa a la màquina; ajusta la bancada, les guies, els topalls i els dispositius de control per regular la direcció i el moviment de la mola; en selecciona la velocitat de rotació i engega la màquina; comprova l'operació ajudant-se d'instruments de mesura i fa les rectificacions necessàries en el reglatge de la màquina.

  Es pot especialitzar en una mena determinada de rectificadora i pot ser designat en conseqüència.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description Partitions
  7523 Ajustadors operadors de màquines eines 11