Skip to main content

83385 — Ajustador operador de màquina de mecanisme numèric de control

  Ajusta i maneja màquines eines controlades per una cinta magnètica o perforada que executen automàticament les operacions de fresatge, trepatge i mandrinatge de peces de metall. Ajusta amb perns el suport en la bancada i hi col·loca al damunt la peça de metall; munta les eines de tall en el portaeines corresponent i les col·loca en els eixos de la màquina, i també la cinta de control en el mecanisme lector; fa girar l'indicador del quadre de control de les eines de tall fins a col·locar-lo en el punt requerit; posa els interruptors en posició de funcionament; comprova la precisió de la feina comparant-la amb els dissenys i les especificacions, i, si s'escau , dóna raó de les inexactituds del programa.

  Pot regular l'avanç i la velocitat de la màquina quan el programa és defectuós o quan la màquina no funciona correctament.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description Partitions
  7523 Ajustadors operadors de màquines eines 11