Skip to main content

83520 — Polidor de metalls a màquina

    Maneja una màquina fixa o mòbil per afinar i polir metalls. Selecciona la mola esmeriladora o polidora adient i la fixa a la màquina; engega la màquina i apropa la peça de metall a la mola per eliminar-ne les imperfeccions superficials i obtenir el polit adequat, i canvia la mola sempre que sigui necessari.

    Pot acabar la feina a mà i netejar els objectes en un bany químic abans de polir-los.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.