Skip to main content

Munta, ajusta i repara armes lleugeres o esportives d'acord amb els encàrrecs del client. Comprova si les diferents peces de l'arma, com ara els canons, el disparador, la mira i la caixa, encaixen exactament; rectifica els petits defectes polint, llimant, gratant o retocant la peça; acobla les peces, ajusta l'alça i prova l'arma un cop acabada; poleix l'interior dels canons amb una màquina mandrinadora per eixamplar-ne el calibre i fa les estries del canó de les armes petites amb una estriadora.

Pot fabricar les peces de les escopetes.

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.